Реагент-8000

 1. Какво е защитно-възстановителен комплекс (ЗВК) РЕАГЕНТ-8000

ЗВК „РЕАГЕНТ 8000” е технология, способна да предотвратява и отстранява износването на повърхностите на триещите се детайли в механизмите и агрегатите на автомобила, без да се прекъсва неговата експлоатация. ЗВК „РЕАГЕНТ 8000” е продукт от ново поколение. В състава на ЗВК „РЕАГЕНТ 8000” има катализатори от платиновата подгрупа, които ускоряват химичните реакции по създаването на защитно-възстановително покритие и усилва защитно-възстановителните свойства. Благодарение на катализаторите, ефекта от приложението на ЗВК „РЕАГЕНТ 8000” е по-значителен и ярко изразен. Подобрената формула на компонентите на защитно-възстановителното покритие обезпечава по-продължителен защитен ефект.

 

 1. Какво е предназначението на ЗВК РЕАГЕНТ 8000

Задачата на ЗВК „РЕАГЕНТ 8000” е да съкрати до минимум експлоатационните разходи на автомобилистите, подобрявайки при това техническите характеристики на автомобила и увеличаване срока на неговата експлоатация.

 

 1. Защо ЗВК „Реагент 8000” не се прилага от автопроизводителите и производителите на горивно-смазочни материали?

Производителите на  автомобили получават големи печалби не от продажбата на автомобила, а от неговото гаранционно и следгаранционно обслужване и от ремонта. Усреднено, на един продаден автомобил, се продават още пет под формата на резервни части. Производителите на горивно-смазочни материали не са заинтересовани от това, автомаслата да имат дълъг срок на употреба и горивото да се изразходва по-икономично. Колкото по-често зареждате масла и горива, толкова по-големи са доходите на производителите.

 

Интересът на някои сервизи за техническо обслужване  е да „измъкват” от клиентите си пари за ремонти, защото основните им доходи са от продажбата на резервни части и труда (не винаги качествен) за ремонта. За това, купувайки си четириколесно „щастие”, всеки собственик на автомобил с времето изразходва за гориво, масла, резервни части и ремонти средства  равни на половината от стойността на автомобила.  Извода е: за икономичността и увеличаването на срока на експлоатация на автомобила е заинтересован само крайния потребител – неговият собственик.

 

Продукцията на ЗВК „РЕАГЕНТ 8000” може ефективно да съкрати разходите за издръжка на собствениците на автомобили: да понижи разхода на гориво, да увеличи и подобри работоспособността на маслото, да възстанови и удължи срока на служба на двигателя, трансмисията, лагерите и каретата, да повиши мощността на двигателя и да подобри неговата екологичност и т.н. И така, на кого са нужни повече тези свойства и показатели на ЗВК „РЕАГЕНТ 8000”? Въпрос с очевиден отговор…

 

 1.  Как работи ЗВК Реагент 8000?

Състава, попадайки в зоната на триене на детайлите, започва интензивно взаимодействие с метала. Прониквайки в основата на метала създава върху поверхността му здраво, защитно-възстановително покритие. ЗВК „РЕАГЕНТ 8000” подобрява техническото състояние на обработените агрегати, възстановава износените участъци на триещите се детайли и защитава новите от износване. По този начин, детайлите придобиват защита и възстановяване до правилни, енергетично провилни форми на движение. Това способства увеличаването на компресията, намаляване на шума на работа, нормализация на налягането на маслото, подобряване изгарянето на горивото и много други, не по-малко полезни следствия. Защитно-възстановителното покритие има редица уникални свойства, благотворно влияещи на живота на всеки автомобил.

  

    5. Свойства на защитно-възстановителното покритие на ЗВК Реагент 8000:

 • Формира покритие САМО на повърхностите на триещите се детайли на силовите агрегати в автомобила (двигател, трансмисия и т.н.). Покритието компенсира местата на износване на триещите се детайли и възвръща геометрията и хлабините в тях до оптималните параметри. На нови детайли или такива с незначително износване, създава износоустойчиво покритие, което не позоволява допир ≪метал в метал≫. Това увеличава неколкократно срока на  служба на детайлите.
 • Коефициента на триене на защитно-възстановителното покритие на триещите повърхности е много нисък и равен на 0,007 – 0,003. За сравнение: коефициента на триене на опиращите се детайли ≪метал в метал≫ в маслена среда е равен на 0,17– 0,15.
 • Защитно-възстановителното покритие нараства до определени граници и зависи от степента на натоварване и температурата от триенето на контактуващите детайли. С намаляването на коефициента на триене намалява температурата и се прекратява образуването на излишен защитен слой. Благодарение на това свойство се осъществява саморегулация на дебелината на защитно-възстановителното покритие.
 • Наличието в покритието на наноелмази осигурява неговата твърдост до 9 ед. по скалата на Моос (износоустойчивост на рубин или елмаз).
 • Ударната здравина на защитното покритие — в пределите на 50 кг/мм2.
 • Високата корозоустойчивост не позволява реакция с вода, антифриз, слаби киселини и основи.
 • Голямото електросъпротивление възпрепятства електрокорозията.
 • Високата огнеопорност (до 1500 °C) не позволява заклинване при отсъствие на охлаждаща течност или масло в зоната на нагряването на триещите се части.
 • Способността да подобрява изгарянето на горивото (наличието на катализатори в защитното покритие и в горивото) позволява увеличаването на мощността, икономията на гориво и намалява съдържанието на СО и СН в изпускателните гозове.
 • Способността по-добре да задържа масления филм в зоната на триене обеспечава по-добро смазване.
 • Легира основата на метала на триещите се детайли със съединения на основата на Wa, Mo, Co, Nb, Ta, Zr, Hf, възстанавява и заздравява повредените повърхности, обеспечавайки повишение на износоустойчивостта.
 • Линейния коефициент на температурно разширение на защитното покритие е равен на 13,7 (линейния коефициент на температурно разсширения на метала е в граници от 12 до 17), което предотвратява отлепянето на защитно-възстановителното покритие от повърхността на метала при спада на работната температура и/или прегряването на двигателя.